V Międzyuczelniana Konferencja Prawnicza w języku angielskim (28.04.2017r.)

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,
Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL
wspólnie z

Wydziałem Prawa i Administracji
oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

zapraszają studentów do udziału w

V Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej w języku angielskim

na temat

INTERNATIONAL LAW AND CURRENT ENVIRONMENTAL PROBLEMS - HOW TO SAVE OUR WORLD?

 

Konferencja odbędzie się dnia 26 kwietnia 2017 roku

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

W ramach konferencji przewidziane są trzy sesje tematyczne:

  • Climate changes and climate refugees
  • Human rights - right to health, food and water
  • Environment  protection

Tematy wystąpień (maksymalnie 10 minutowych) wraz z krótkim abstraktem należy przesłać za pomocą FORMULARZA do dnia 31 marca 2017.

O wynikach kwalifikacji organizatorzy poinformują drogą mailową do dnia 7 kwietnia 2017 r.

    Konferencje naukowe

    Data dodania
    9 marca 2017