Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w szkolnictwie wyższym - 11 grudnia 2015 r.

Wydział Prawa i Administracji UMCS oraz Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w szkolnictwie wyższym”, która odbędzie się 11 grudnia 2015 r. w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Jest to pierwsza z cyklu corocznych konferencji poświęconych problematyce prawnych aspektów szkolnictwa wyższego w Polsce. W tym roku pragniemy skupić uwagę badaczy na zagadnieniu, które w praktyce niejednokrotnie przysparza licznych problemów tj. stosowaniu norm i zasad kodeksu postępowania administracyjnego w różnych obszarach szeroko rozumianego szkolnictwa wyższego oraz formułowanie na tej podstawie wniosków de lege lata i de lege ferend.

Zagadnienia jakie zostaną poruszane podczas Konferencji można ująć w następujących grupach:

 1. wydawanie decyzji administracyjnych przez centralne organy władzy publicznej
  (w szczególności właściwego ministra) w stosunku do uczelni będących adresatami tych decyzji;
 2. indywidualne sprawy studentów i doktorantów;
 3. stosowanie KPA w postępowaniach dyscyplinarnych;
 4. procedury awansu naukowego – postępowanie o nadanie stopni naukowych i tytułu naukowego;
 5. postępowania związane z przyznawaniem środków na badania naukowe w oparciu o ustawę o zasadach finansowania nauki.

Po zakończeniu Konferencji planowane jest wydanie monografii naukowej dotyczącej zakresu tematycznego wystąpień uczestników.

Patronat nad Konferencja objęli m.in.:

 • Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. Jerzy Woźnicki
 • Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. dr hab. Wiesław Banyś
 • Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski
 • Fundacja Rektorów Polskich

Szczegółowe informację na stronie www.irsw.pl oraz www.konferencja.irsw.pl

dr Adam Szot

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

  Konferencje naukowe

  Data dodania
  11 grudnia 2015