Prawne aspekty rynku kolejowego - 13 maja 2016 r.

Konferencja
,,PRAWNE ASPEKTY RYNKU KOLEJOWEGO”
Urząd Transportu Kolejowego
zaprasza
13 maja 2016 r. (godz. 11-14:30)
Lublin, Wydział Prawa i Administracji UMCS, s. 304

    Konferencje naukowe

    Data dodania
    13 maja 2016