Polska i Polacy w oczach cudzoziemców. Polacy wobec cudzoziemców - 22-25 września 2011 r.

KATEDRA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH

Wydziału Prawa i Administracji UMCS informuje, że jest organizatorem dorocznej, międzynarodowej konferencji naukowej.

Temat konferencji: Polska i Polacy w oczach cudzoziemców. Polacy wobec cudzoziemców.

Termin konferencji: 22 – 25 września 2011 r.

Miejsce konferencji Dom Prasy, Kazimierz nad Wisłą

Przewidujemy kilka przewodnich referatów wprowadzających wygłoszonych przez Profesurę. Głównie jednak spodziewamy się referatów młodszych pracowników nauki.

Orientacyjna opłata konferencyjna ustalona została w wysokości 550 zł.

Rejestracja: Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet MC Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Rejestracja: lechdu@gmail.com

Kierownik Katedry
Prof.dr hab. Lech Dubel

    Konferencje naukowe

    Data dodania
    22 września 2011