Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Samorząd. Między decentralizacją a centralizmem” (06.04.2017r.)

Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS we współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego UMCS ma przyjemność zaprosić młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Samorząd. Między decentralizacją a centralizmem”, która odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. w Lublinie.

Samorząd stanowi jedną z najważniejszych form organizacji społeczeństwa obywatelskiego we współczesnym państwie. Przywrócenie w Polsce samorządu w 1990 r. na szczeblu gminy, a następne w 1999 r. na szczeblu powiatu i województwa, stanowiło jeden z zasadniczych fundamentów demokratycznego państwa prawnego. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., kontynuując rozwiązania prawne przyjęte na początku okresu transformacji, podniosła zasadę decentralizacji władzy publicznej i szerokiego samorządu do rangi zasad naczelnych ustroju, stwarzając szerokie podstawy do rozwoju zarówno samorządu terytorialnego, jak i samorządu zawodowego i gospodarczego oraz innych jego form. Organizowana Konferencja będzie ważnym wydarzeniem ze względu na jej cel, którym jest podjęcie dyskusji dotyczącej relacji pomiędzy samorządami a władzą wykonawczą na szczeblu centralnym i terenowym, a w szczególności równoległych, współistniejących tendencji – decentralizacji i centralizmu.

Zakres tematyczny Konferencji obejmować będzie w szczególności następujące zagadnienia:

 • istota samorządu a konstytucyjna zasada decentralizacji,
 • ewolucja i tendencje w zakresie podziału terytorialnego państwa,
 • formy samodzielności samorządów i ich ochrona,
 • wpływ reform samorządowych na ustrój Polski i innych państw współczesnych,
 • ewolucja prawa wyborczego do samorządów – aktualne tendencje,
 • nadzór i kontrola nad działalnością samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego,
 • formy dialogu i współpracy samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego z organami władzy wykonawczej,
 • przejawy centralizmu w praktyce oddziaływania na samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy,
 • relacje samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego z władzą centralną w kontekście programów unijnych,
 • koncepcja podziału zadań samorządów we współczesnym ustawodawstwie polskim,
 • system finansowania samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego w świetle zasad decentralizacji i centralizmu.

Fotorelacja z Konferencji


Udział w Konferencji

Na Konferencje jest wolny wstęp. Organizatorzy nie przewidują zapisów dla uczestników biernych.

Miejsce Konferencji:

Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 
Budynek Wydziału Prawa i Administracji UMCS, sale obrad, nr: 202 oraz 110.

Sala 202 znajduje się na drugim piętrze, zaś sala 110 znajduje się na pierwszym piętrze Wydziału Prawa i Administracji UMCS, obok Auli Uniwersyteckiej.

Monografia

Niżej przedstawione publikacje inaugurują cykl wydawniczy w ramach, którego poruszone są aktualne teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z samorządem:

 • Samorząd a prawo do sądu, red. J. Sobczak, Lublin 2016,
 • Samorządy jako formy demokracji uczestniczącej, red. M. Chrzanowski, J. Sobczak, Lublin 2016.

Artykuły zamieszczone w tych monografiach są w części owocem zeszłorocznej konferencji pt. ,,Samorząd. Forma demokracji uczestniczącej”, a w pozostałej części zgłoszone przez autorów, którzy życzliwie odnieśli się do pomysłu wydania tych opracowań. Podstawą oraz punktem wyjścia do rozważań autorów publikacji są naczelne zasady demokratycznego państwa prawa. Prezentowane teksty przedstawiają ewolucje rozwiązań prawnych dotyczących samorządu, a przede wszystkim ogromny dorobek praktyki, stwarzają podstawę do realizacji badań nad wieloma aspektami problematyki samorządowej. Wyrażamy nadzieję, że wygłoszone referaty i dyskusja na tegorocznej Konferencji staną się przyczynkiem do przygotowania kolejnej z cyklu monografii. 

Pytania dotyczące Konferencji należy kierować na adres e-mail:

 okn.samorzad.2017@gmail.com 

Informacje oraz aktualności dotyczące Konferencji są dostępne na:

https://www.facebook.com/events/203999323405808/

Załączniki

  Konferencje naukowe

  Data dodania
  9 marca 2017