Odpowiedzialność karna za przestępstwo zgwałcenia w prawie karnym polskim i ukraińskim 16.04.2018r.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PRZESTĘPSTWO ZGWAŁCENIA W PRAWIE KARNYM POLSKIM I UKRAIŃSKIM
Lublin, dnia 16 kwietnia 2018 r.
Godzina 9.00, sala Rady Wydziału WPiA UMCS (II piętro, nr 202)

ORGANIZATOR
Katedra Prawa Karnego i Kryminologii

KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII WPiA UMCS
ZAPRASZA
NA
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

„ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PRZESTĘPSTWO ZGWAŁCENIA W PRAWIE KARNYM POLSKIM I UKRAIŃSKIM”

 

PROGRAM KONFERENCJI

Otwarcie konferencji (godz. 9.00)

Część pierwsza (godz. 9.10 – 10.00)

 1. Dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, prof. nadzw. (UMCS w Lublinie), dr hab. Marek Kulik, prof. nadzw. (UMCS w Lublinie) – Przestępstwa zgwałcenia w typach podstawowych w polskim prawie karnym 
 2. Dr Mikołaj Seńko (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki) – Przestępstwa zgwałcenia w typach podstawowych w ukraińskim prawie karnym

Przerwa (godz. 10.00 – 10.15)

Część druga (godz. 10.15 – 11.05)

 1. Dr hab. Aneta Michalska-Warias (UMCS w Lublinie), dr Katarzyna Nazar (UMCS w Lublinie) – Kwalifikowane typy przestępstwa zgwałcenia w polskim prawie karnym
 2. Dr Taras Sozansky (Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych) – Kwalifikowane typy przestępstwa zgwałcenia w ukraińskim prawie karnym

Przerwa (godz. 11.05 – 11.20)

Część trzecia (godz. 11.20 – 12.10)

 1. Prof. dr hab. Marek Mozgawa (UMCS w Lublinie), dr Patrycja Kozłowska-Kalisz (UMCS w Lublinie)  – Propozycje zmian w zakresie przestępstwa zgwałcenia w polskim prawie karnym 
 2. Dr Olga Denkowycz (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki) – Propozycje zmian w zakresie przestępstwa zgwałcenia w ukraińskim prawie karnym

Dyskusja (godz. 12.10)

  Konferencje naukowe

  Data dodania
  11 kwietnia 2018