Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji UMCS serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Sztuka negocjacji prawniczych". (07.04.2017r.)

Problematyka negocjacji prawniczych nie należy do najpopularniejszych. Można sobie właściwie zadać pytanie – czym właściwie one są? Czy prawnik może być też negocjatorem? Dlatego też założeniem konferencji będzie próba odpowiedzi na te pytania. Szeroka tematyka pozwoli na prowadzenie rozważań naukowych na wielu płaszczyznach. Celem konferencji będzie ukazanie dziedzin, w jakich mogą być prowadzone negocjacje o charakterze prawniczym np. na sali sądowej, negocjacje kryzysowe czy negocjowanie umów cywilnoprawnych albo też wybór osób na różne ważne państwowe bądź ponadpaństwowe stanowiska. Szczególną uwagę można poświęcić również modelom i technikom negocjacyjnym, ich przyczynom i skutkom, a także temu, jak wygląda omawiana dziedzina w praktyce.

Wydarzenie odbędzie się 7 kwietnia 2017r. tj. piątek o godzinie 11.10 w sali 110 na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Konferencja adresowana jest do studentów oraz doktorantów z ośrodków naukowych z całej Polski. Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: 

https://drive.google.com/open?id=0B5aqos3mYDQYY0ZkczBIRDdvN0U

Rejestracji można dokonywać do 2 kwietnia 2017r. do godz. 23:59. Potwierdzenie dokonania rejestracji otrzymają Państwo w ciągu dwóch dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Szczegółowe informacje związane wymogami dotyczącymi abstraktów znajdziecie Państwo w treści formularza zgłoszeniowego. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów.

Istnieje także możliwość wzięcia czynnego udziału w konferencji za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype. W tym celu organizatorzy proszą o uwzględnienie tego w formularzu zgłoszeniowym w rubryce "Potrzebny sprzęt".

    Konferencje naukowe

    Data dodania
    9 marca 2017