INTERNATIONAL COURTS – CONTEMPORARY ISSUES - 27 marca 2014 r.

 Wydział Prawa i Administracji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

wspólnie z

Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

serdecznie zapraszają

na II Międzyuczelnianą Konferencję Prawniczą na temat

INTERNATIONAL COURTS – CONTEMPORARY ISSUES,

która odbędzie się dnia 27 marca 2014 roku w Uniwersytecie Marii Curie –Skłodowskiej.

pod Honorowym Patronatem
Prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego, Rektora UMCS
oraz Ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL
oraz pod patronatem Edukacji Prawniczej C.H.Beck

10.00 - 10.20   Otwarcie konferencji

10.20 – 11.10   International Court of Justice

 • Do the Judges of the International Court of Justice Decide Partially? –(Mateusz Szczygieł – UMCS)
 • The Rules of Immunity in the Jurisprudence of the International Court of Justice (Ewelina Gębała – KUL)
 • Territorial Disputes before the International
  Court of Justice (Przemysław Grzegorczyk- KUL)
 • Nuclear Weapon - an Assured Destruction or an Ideal Deterrent?

The International Court of Justice observations (Przemysław Szaniawski- KUL)

11.10  - 11.20   Przerwa

11.20 - 12.30    Human Rights Protection in International Courts

 • The Circumstances Validating Filing a Complaint with the European Court of Human Rights (Tomasz Szewczyk – UMCS)
 • Contemporary Problems in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights Concerning Criminal Matters: Domestic Violence and the Right of Access to a Defense Lawyer (Adrianna Pabian i Mateusz Garbowski – KUL)
 • European Court of Human Rights Cases Involving Turkey in the Context of the Turkish Access to the EU (Joanna Górka - UMCS)
 • The Katyń Crime Case before the European Court of Human Rights (Aleksandra Bieniek – UMCS)
 • Protocols no. 15 and 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms – strengthening or weakening the protection? (Katarzyna Stachyra – KUL)
 • Strengthening the Protection of Human Rights in Europe by EU Accession to the European Convention on Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Monika Szpejna – KUL)

12.30 - 13.00    Przerwa

13.00 - 14.30    International Criminal Courts

 • Military and Political Leaders’ Responsibility after Establishment of the International Military Tribunal for the Far East (Kamil Rolek – UMCS)
 • ICTY Completion Strategy - Rule 11 bis and the Bosnian War Crimes Chamber (Katarzyna Piotrowska – KUL)
 • Introduction to ICC (Maciej Wyrzycki i Justyna Wydra-UMCS)
 • Present Significance of International Criminal Court (Konrad Wach – UMCS)
 • The  First Judgment of the International Criminal Court –Milestone or Disappointment in the Field of International Justice (Paulina Chmielnicka i Michał Świątek - UMCS)
 • International Criminal Court vs Arrests Warrant of Bashir and Kaddafi (Natalia Kurek - UMCS)
 • Evolving US-International Criminal Court Relationship (Magdalena Zaceńska – KUL)
 • Current Developments before the International Criminal Court - Kenyatta and Katanga Cases (Marzena Czochra i Tomasz Kempka – KUL)

14.30      Zamknięcie konferencji

Zgłoszenia tematów (10-minutowych wystąpień) wraz z abstraktem (150 słów) należy przesłać za pośrednictwem kwestionariusza zgłoszeniowego do dnia 9 marca 2014. O wynikach kwalifikacji organizatorzy poinformują drogą mailową do dnia 14 marca 2014 i zaproszą zakwalifikowane osoby na krótką rozmowę nt zgłoszonych abstraktów.

Honorowy patronat nad konkursem objęli Rektorzy Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

  Konferencje naukowe

  Data dodania
  27 marca 2014