Idee konstytucjonalizmu we współczesnej Europie (12.12.2016r.)

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ,,Idee konstytucjonalizmu we współczesnej Europie", organizowanej przez Sekcję Historii i Teorii Państwa i Prawa, we współpracy z Katedrą Teorii i Filozofii Prawa oraz Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 11:30 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i jest adresowana do studentów oraz doktorantów z ośrodków akademickich z całej Polski.
 
Tematyka niniejszej konferencji obejmuje m.in. problematykę budowy konstytucji oraz zakres jej regulacji w poszczególnych krajach Europy, z uwzględnieniem elementów prawnoporównawczych. Pod uwagę wzięte zostaną aspekty praktyczne poszczególnych konstytucji, między innymi takie jak stwierdzenie czy ograniczają się one do określenia norm prawa publicznego, czy regulują także stosunki na drodze państwo-obywatel. Przedmiotem dyskusji staną się również kwestie dotyczące odrębnego trybu zmiany tych szczególnych aktów normatywnych, a także ich wpływ na kształtowanie relacji międzynarodowych.
 
Wystąpienie na konferencji nie powinno przekraczać 12 minut.
Opłata za czynny udział w konferencji wynosi 40 zł.
 
Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na stronie http://sknp.umcs.pl/?page_id=2000. Rejestracji można dokonywać do 1 grudnia 2016 roku do godziny 23:59. Informację o przyjęciu na konferencję otrzymają Państwo w ciągu kilku dni od zamknięcia rejestracji drogą mailową. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów. Zgłoszenia, które nie będą spełniały ww. wymogów, będą odrzucane.
 
Informujemy jednocześnie, że podsumowaniem konferencji będzie, wydana w I półroczu 2017 roku, recenzowana monografia naukowa. Teksty do niej przyjmowane będą do 15 stycznia 2017 roku. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych dostępne są na stronie: http://sknp.umcs.pl/wp-content/uploads/2016/11/Wymogi-edytorskie-dla-publikacji-SKNP.pdf
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą mailową: shitpp.sknp.umcs@gmail.com
 
Serdecznie zapraszamy!
Studenckie Koło Naukowe Prawników

    Konferencje naukowe

    Data dodania
    29 listopada 2016