I Eksperckie Seminarium Prawa Finansowego (20.10.2017)

Katedra Prawa Finansowego serdecznie zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów do udziału w I Eksperckim Seminarium Prawa Finansowego - Lublin 2017, które odbędzie się 20 października 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

W epoce gwałtownie postępującej globalizacji na pierwszym miejscu wśród podatkowych problemów rozwijającego się świata, znajduje się zagadnienie opodatkowania zagranicznego dochodu i majątku. Prowadzona przez wiele podmiotów polityka unikania bądź uchylania się od opodatkowania w poważny sposób zagraża bowiem interesom fiskalnym rosnącej liczbie państw. Rozpoczęty przez OECD w 2013 r. projekt BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting) ma na celu przeciwdziałanie postępującej erozji bazy podatkowej na świecie. Skala podjętych prac nie mała dotychczas precedensu w międzynarodowym prawie podatkowym.

Wychodząc naprzeciw potrzebie badań nad konsekwencjami projektu BEPS, Katedra Prawa Finansowego UMCS zaprasza Państwa na I Eksperckie Seminarium Prawa Finansowego. Przedmiotem naszego spotkania będzie dyskusja nad rozwiązaniami teoretycznych problemów związanych z implementacją prac OECD zarówno na gruncie prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej, jak prawa międzynarodowego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Czynny udział w konferencji dedykowany dla osób posiadających tytuł magistra lub wyższy. Udział bierny bez ograniczeń.

Potwierdzenie uczestnictwa: uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w konferencji i wygłoszenie referatu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów.

Adres seminarium: http://www.umcs.pl/pl/eksperckie-seminarium-prawa-finansowego-katedra-prawa-finansowego-umcs,13097.htm

Dodatkowych informacji udziela koordynator I Eksperckiego Seminarium Prawa Finansowego: mgr Tomasz Woźniak (tomasz.wozniakkpf@umcs.pl).

    Konferencje naukowe

    Data dodania
    25 sierpnia 2017