Aktualne problemy konstytucyjne Polski i Włoch - 21 września 2012 r.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji

pt. „Aktualne problemy konstytucyjne Polski i Włoch”,

która odbędzie się w dniu 21 września 2012 r.
w sali 202 budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS,
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie.

Obrady rozpoczną się o godzinie 1030. Organizatorzy zapewniają symultaniczne tłumaczenie na język polski i włoski.

Uzupełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA należy przesłać w terminie do 17 września b.r. na adres email: orlowoj@poczta.umcs.lublin.pl.

Opłata konferencyjna:
- nie obejmuje pracowników UMCS,
- pracownicy akademicy - 150 zł,
- pozostałe osoby - 300 zł.

Instytucje kierujące swych uczestników na konferencje lub uczestnicy konferencji zobowiązani są do dokonania wpłaty zgodnie z informacją podaną w KARCIE ZGŁOSZENIA - potwierdzającej uczestnictwo
na rachunek bankowy: 46 1140 1094 0000 2905 1600 1138
w terminie co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem konferencji.

W tytule przelewu powinno znaleźć się imię i nazwisko uczestnika i dopisek: Międzynarodowa Konferencja ,,Aktualne problemy konstytucyjne Polski i Włoch''.
Potwierdzenie dokonania przelewu powinno zostać przesłane na adres email: orlowoj@poczta.umcs.lublin.pl niezwłocznie po jego dokonaniu.

Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegu.

Informacja o hotelach:
IBB Grand Hotel Lublinianka
http://www.lublinianka.com/
Hotel Huzar
http://www.hotelewam.pl/4-Lublin,_Hotel_Huzar.html
Hotel Campanile
http://www.campanile-lublin.pl/en/index.aspx
Hotel Młyn
http://www.hotel-mlyn.lublin.pl/

Komitet naukowy konferencji:
- prof. dr hab. Ewa Gdulewicz
- prof. dr hab. Wiesław Skrzydło
- prof. dr hab. Jan Wawrzyniak
- prof. Giuseppe Conti

Komitet organizacyjny konferencji:
- dr hab. Wojciech Orłowski
- mgr Mateusz Chrzanowski

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować pod adres e-mail: orlowoj@poczta.umcs.lublin.pl.

Organizator:

Wydział Prawa i Administracji
Współorganizatorzy:

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI
Patronat:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO KRZYSZTOF HETMAN
SZEF KANCELARII SENATU RP MINISTER EWA POLKOWSKA
REKTOR UNIWERSTYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ DR HAB. STANISŁAW MICHAŁOWSKI PROF. NADZW.

    Konferencje naukowe

    Data dodania
    21 września 2012