II tura zapisów na przedmioty kierunkowe i monograficzne.

Uprzejmie informujemy, iż II tura zapisów na przedmioty kierunkowe, kształcenia ogólnego oraz monograficzne na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 rozpocznie się w dniu 24 września o godz. 20:00 i potrwają do dnia 26 września do godz. 23:00. Prosimy o dopilnowanie, aby nie zapisywać się na przedmioty, z których wykłady pokrywają się ze sobą.  Plan wykładów na semestr zimowy 2021/2022 jest zamieszczony na stronie internetowej Wydziału (zakładka „Plany zajęć”). Ponadto prosimy o baczne zwrócenie uwagi na to, aby zapisywać się na te przedmioty, które są „przypisane” do tych lat studiów, na których student będzie w roku akademickim 2021/2022.

Zapisy na przedmioty kierunkowe oraz monograficzne dla studentów, którzy w roku akademickim 2021/2022 będą na I roku studiów odbędą się na początku października 2021r.

Uprasza się o racjonalny wybór przedmiotów.

Plan zajęć oraz wykaz sal: LINK

Zapisy będą odbywały się w systemie USOSweb LINK

    Aktualności

    Data dodania
    24 września 2021