Wystawa „Barwy natury”

Zapraszamy na wystawę Elżbiety Kanieckiej-Siegoczyńskiej i Aleksandry Krupskiej „Barwy natury” w Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa UMCS.

Wernisaż wystawy odbędzie się 25 lutego 2019 r. o godzinie 18:00.

Miejsce: Galeria Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa UMCS, Biblioteka Główna UMCS (III piętro), ul. Radziszewskiego 11, Lublin

Wystawa czynna do: 14.03.2019 w środy w godz. 12:00-20:00, w pozostałe dni po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (81 537 58 27)

Wstęp wolny


Elżbieta Kaniecka-Siegoczyńska
Studiowała w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Tadeusza Dominika i prof. Aleksandra Kobzdeja. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w Pracowni Tkactwa Artystycznego pod kierunkiem prof. Anny Sledziewskiej i Wojciecha Sadleya. Od ukończenia studiów zajmuje się tkaniną artystyczną, akwarelą i rysunkiem, bierze udział w licznych pokazach zbiorowych i indywidualnych. Od 10 lat organizuje cykliczne wystawy zbiorowe grupy "Paleta" w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie, prowadzi warsztaty tkactwa artystycznego w Służewskim Domu Kultury w Warszawie oraz pracownię arteterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest trzykrotną stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki. Na wystawie zaprezentuje prace będące owocem plenerów malarskich.

Dr hab. prof. ASP Aleksandra Krupska 
Absolwentka dwóch wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: Wydziału Malarstwa i Grafiki oraz Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, gdzie od 1976 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Od wielu lat kieruje Pracownią Technologii i Kopii Malarstwa Średniowiecznego w Katedrze Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego. Poza pracą dydaktyczną i naukową zajmuje się malarstwem, konserwacją, wykonywaniem kopii malarstwa, a także pozłotnictwem. Jest członkiem ZPAP.

Autorka publikacji naukowych poświęconych problemom konserwacji oraz dawnych technik i technologii malarskich. Pod jej kierunkiem zostało zrekonstruowanych kilka obiektów późnego średniowiecza w ramach prowadzonych prac magisterskich. Wykonała szereg kopii obrazów znanych malarzy, które weszły w skład stałych ekspozycji m.in. Zamku Królewskiego w Warszawie, Arsenału na Jasnej Górze czy Muzeum Narodowego w Szczecinie. Przeprowadziła konserwacje kilkudziesięciu obrazów z różnych szkół i warsztatów artystycznych, w tym obrazu Matki Boskiej Łaskawej, Patronki Warszawy z kościoła ojców jezuitów na Starym Mieście. 

Wzięła udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Autorka kilku wystaw indywidualnych w Warszawie oraz krajowych i zagranicznych centrach kultury. Od wielu lat związana jest z nurtem sztuki opartej na inspiracjach religijnych, zapoczątkowanym w 1981 r. przez Plener Malarski na Jasnej Górze. Wykonała szereg realizacji autorskich związanych ściśle ze sztuką sakralną dla różnych kościołów. Została wyróżniona wieloma odznaczeniami rektorskimi i resortowymi, a także Prymasowskim Medalem Złotym (Primati Nomismate Aureo) „Wyróżniającemu się w służbie dla Kościoła i Narodu” oraz „Odznaczeniem za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”.

    Aktualności

    Data dodania
    25 lutego 2019