Teatr Lalek: warsztaty lalkarstwa w Chatce Żaka

Weź udział w warsztatach lalkarstwa w Chatce Żaka!

Podczas warsztatów wykonasz swoją własną lalkę z eko materiałów, a następnie nauczysz się:

 • Wprowadzać lalki w ruch
 • Pracować z rekwizytami
 • Nawiązywać relacje z aktorem
 • Budować pojedyncze sceny

Poza tym, z materiałów stworzysz przestrzeń sceniczną, w której lalki będą odgrywały swoje przyszłe role. Efektem końcowym będzie mini-spektakl.

Gdzie?
Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka - Sala Teatralna (2 piętro)

Kiedy?
Start 5 marca (15:00-17:30)

W ramach warsztatów odbędą się cztery spotkania:

 •  05.03. wykonanie lalki z eko materiałów, próba uruchomienia lalki
 •  19.03. praca z lalką i przedmiotem, ruch lalki i nawiązanie relacji z aktorem
 •  02.04. tworzenie przestrzeni scenicznej dla lalki, próba pojedynczych scen
 •  16.04. tworzenie scen przy użyciu przygotowanych wcześniej lalek i przestrzeni scenicznych

Materiały do stworzenia lalki prosimy przynieść ze sobą: szary papier, grube nitki, kawałki tkanin, stare gazety oraz magazyny.

Darmowe zapisy przez formularz dostępny tutaj.
____________________

Take part in a puppetry workshop in Chatka Żaka!

During the workshop, you will make your own puppet from eco materials, and then you will learn how to:

 • Make the puppet move
 • Work with props
 • Estabilish a relationship with the actor
 • Build individual scenes

In addition, the materials will create a stage space in which the dolls will play their future roles. In the end we will create a mini-performance.

Where?
Academic Center of Culture and Media UMCS Chatka Żaka - Theater Hall (2nd floor)

When?
Start on March 5th (15:00 - 17:30)

The workshop will include four meetings:

 • 05.03. making a puppet from eco materials, an attempt to start the puppet
 • 19.03. working with a puppet and an object, moving the puppet and establishing a relationship with the actor
 • 02.04. creating a stage space for a puppet, rehearsing individual scenes
 • 16.04. creating scenes using previously prepared puppets and stage spaces

Please bring materials to create a puppet: gray paper, thick threads, pieces of fabric, old newspapers and magazines.  

Free registration via the from here.

  Aktualności

  Autor
  Paweł Bik
  Data dodania
  2 marca 2022