Możesz! - edukacja i sprawczość poprzez kulturę

W maju rozpoczęliśmy projekt "Możesz! - edukacja i sprawczość poprzez kulturę"!

To projekt Chatki Żaka, który daje niesamowitą możliwość działania i poczucie sprawczości osobom studiującym w wieku 18-26 lat, które zgłosiły się do grupy projektowej.

W maju 2023 roku, pod okiem ekspertów, odbył się pierwszy etap - warsztaty z metody Design Thinking, która ma wesprzeć twórczy proces realizacji pomysłów.

Następnie przyszła kolej na sprawczość! Do tej pory w ramach projektu zrealizowaliśmy Studencką Wiosnę Teatralną, a zagraniczni studenci i studentki zorganizowali interaktywną wystawę “Unseen”! Powstał także mural pod hasłem “Możesz!”, którego oficjalna prezentacja będzie miała miejsce podczas Wolnej Chatki. Aktualnie studenci pracują nad tanecznym performancem, wystawą i działaniami muzycznymi w ramach warsztatów „Summer Sounds”!

Finałem projektu będą 3-dniowe Targi Możliwości Studenckich w listopadzie, na których młodzi twórcy zaprezentują efekty swoich działań oraz przedstawią przyszłym pracodawcom swoją ofertę kulturalną, wypracowaną w czasie trwania ”Możesz”.

Założenia inicjatywy mogą być inspiracją dla innych jednostek zajmujących się kulturą studencką, a także dostarczać cennych narzędzi w pracy z młodymi ludźmi.


Możesz! - edukacja i sprawczość poprzez kulturę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin oraz współfinansowany przez Województwo Lubelskie.

    Aktualności

    Autor
    Gabriela Tarnowska
    Data dodania
    4 września 2023