Samobójstwo a zbrodnia upozorowana – spotkanie eksperckie z Prokurator Małgorzatą Duszyńską

Zgodnie z zasadą prawdy materialnej, podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne. Do zadań organów prowadzących postępowanie przygotowawcze należy ustalenie rzeczywistego, przeszłego zdarzenia - m.in. określenie czy miejsce znalezienia zwłok jest miejscem zgonu, czy śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych, bądź jest wynikiem samobójstwa lub zabójstwa. Jeśli wystąpiło działanie osoby trzeciej - wskazanie kto jest sprawcą tego czynu przestępczego.

W aktualnym polskim kodeksie karnym odstąpiono od penalizacji czynu samobójczego. Przestępstwa związane z samobójstwami są zamieszczone w rozdziale dotyczącym przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

Kiedy więc dochodzi do tzw. upozorowania samobójstwa? Czy zamaskowanie zabójstwa jest częstym zjawiskiem? Jakie cechy i motywy kierują zbrodniarzem dokonującym tego czynu? Czym natomiast jest samobójstwo kombinowane?

Odpowiedzi na powyższe pytania jak i wiele innych udzieli Państwu Nasz gość - Pani Prokurator Małgorzata Duszyńska

Spotkanie odbędzie się 19 grudnia (poniedziałek) o godz. 18:00 za pośrednictwem platformy MS Teams

 

https://fb.me/e/33cB9yVcA

    Aktualności

    Data dodania
    16 grudnia 2022