Konferencja o nowoczesnych technologiach w kontekście prawnym

30 września 2021 r. w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka odbyła się Ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Nowoczesne technologie - szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie prawnym i postępowaniach sądowych”. Organizatorami wydarzenia były: Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Lubelska Fundacja Rozwoju. W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji wchodzili prof. dr hab. Andrzej Kidyba oraz dr hab. Aneta Łazarska, prof. UŁa. Wydarzenie zostało objęte Patronatem JM Rektora UMCS prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Prorektor ds. ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS  prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego dr hab. Anna Konert, prof. UŁa, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UMCS prof. dr hab. Leszek Leszczyński oraz Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS prof. dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak.

Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele nauki, sędziowie, radcy prawni, adwokaci, a także reprezentanci administracji rządowej. Konferencja miała na celu dokonanie oceny zastosowania nowoczesnych technologii z perspektywy funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie prawnym oraz postępowań sądowych. Obrady odbywały się w dwóch częściach, wzięło w nich udział kilkunastu prelegentów z 10 ośrodków naukowych w Polsce. Panele poprowadzili inicjatorzy konferencji: prof. dr hab. Andrzej Kidyba oraz dr hab. Aneta Łazarska, prof. UŁa. Pierwszy z nich poświęcony był zagadnieniom wpływu nowoczesnych technologii na funkcjonowanie i działalność przedsiębiorców w obrocie prawnym.  Druga część obrad dotyczyła zagadnień informatyzacji postępowań sądowych. Każdy z paneli zakończony był interesującą dyskusją pomiędzy uczestnikami wydarzenia.

Głównym sponsorem konferencji było PZU S.A. Patronat medialny objęli: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Dziennik Gazeta Prawna, Przegląd Prawa Handlowego oraz Dziennik Wschodni.

Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS
Fot. Arkadiusz Zawadzki

    Aktualności

    Data dodania
    4 października 2021