Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Katarzyna Skałecka

mgr Katarzyna Skałecka
Stanowisko
specjalista
Jednostki
BIURO RZECZNIKA PRASOWEGO
Telefon
81 537 52 81
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.umcs.pl/pl/biuro-prasowe.htm
Konsultacje

Rektorat, pok. 1403. Pn-pt godz. 7.15-15.15


e-mail: katarzyna.skalecka@umcs.pl


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Pracuję w Biurze Rzecznika Prasowego UMCS.

Zespół Biura odpowiada m.in. za:

 • utrzymywanie kontaktów z mediami oraz reprezentowanie Uniwersytetu w mediach;
 • opracowywanie materiałów prasowych;
 • wsparcie w obsłudze wydarzeń uniwersyteckich i konferencji prasowych;
 • reprezentowanie stanowiska władz Uniwersytetu;
 • bieżący monitoring informacji medialnych związanych z naszą uczelnią;
 • prowadzenie archiwum informacji prasowych na temat Uniwersytetu;
 • współpracę z redakcją „Wiadomości Uniwersyteckich” w zakresie informacji ukazujących się w czasopiśmie;
 • wsparcie merytoryczne w zakresie realizowanych przez jednostkę nagrań wideo, a także koordynowanie projektu pn. "Okiem eksperta - komentują naukowcy z UMCS";
 • tworzenie bazy danych dziennikarzy oraz podmiotów medialnych zajmujących się szkolnictwem wyższym i nauką;
 • współpracę z Redakcją serwisów internetowych UMCS w zakresie informacji ukazujących się na stronie www.umcs.pl;
 • pośredniczenie w kontaktach pomiędzy mediami a pracownikami uczelni.

Biuro Rzecznika Prasowego prowadzi również Bazę Ekspertów Medialnych, którą tworzą specjaliści z wydziałów oraz jednostek ogólnouczelnianych. Ułatwia ona kontakt dziennikarzy z ekspertami zajmującymi się poszczególnymi dziedzinami wiedzy. 

 


Ogłoszenia

Wjazd ekip telewizyjnych na teren kampusu UMCS możliwy jest po wcześniejszym zgłoszeniu i uzyskaniu zgody Biura Rzecznika Prasowego UMCS.

Wizerunek UMCS może być wykorzystywany w materiałach dotyczących bezpośrednio uczelni.