Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego

Z inicjatywy studentów WPiA UMCS powstało Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego. Na podstawie decyzji Rektora UMCS z dnia 1 marca 2022 r. KNPRiO zostało wpisane do Rejestru Organizacji działających w UMCS. Koło działa pod opieką Katedry Prawa Cywilnego. Opiekunem Koła jest prof. dr hab. Mirosław Nazar.

Strona KNPRiO: https://www.umcs.pl/pl/kolo-naukowe-prawa-rodzinnego-i-opiekunczego,23717.htm

Facebook:  https://www.facebook.com/KNPRiO

    Aktualności

    Data dodania
    18 marca 2022