I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Praw osób z niepełnosprawnościami

Koło Naukowe Praw Człowieka i Filozofii Prawa serdecznie zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję Naukową Praw osób z niepełnosprawnościami. Konferencja odbędzie się 20 maja 2022 r. (piątek) od godziny 9:00 za pośrednictwem Microsoft Teams

(link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aWwAV9Ey0F4xnrmrJbliMl2xCqUPAFqpwfl5qn36TxxU1%40thread.tacv2/1652424623791?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22b6c89375-6dd6-48f1-b269-37ee4e67fd7d%22%7d).

Na konferencji wystąpią pracownicy naukowi z różnych uniwersytetów w całej Polsce, przedstawiciele organizacji powiązanych z tematyką konferencji, praktycy oraz studenci. Poruszone będą tematy związane m.in. z dostępnością, Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych czy problemami, z jakimi mierzą się OzN.

Na konferencji będziemy mieli również zaszczyt i przyjemność gościć Rzecznika Praw Obywatelskich, dr hab. Marcina Wiącka, prof. UW, który wygłosi dla nas wystąpienie otwierające wydarzenie.

Dodatkowo chcemy poinformować, że na konferencji będą obecni tłumacze Polskiego Języka Migowego, Pani Marta Stępniak oraz Pan Bernard Kinov.

Do wydarzenia można dołączyć za pośrednictwem Facebooka, do czego zachęcamy - https://fb.me/e/daLNqMuNm.

 

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    18 maja 2022