Aktualizacja!!! I tura zapisów na przedmioty kierunkowe i monograficzne semestr letni 2023/2024

Na prośbę studentów termin zapisów został przesunięty o tydzień.

Informujemy, iż I tura zapisów na przedmioty kierunkowe oraz monograficzne dla studentów studiów stacjonarnych na kierunkach: prawo, prawno-administracyjny I i II stopnia, bezpieczeństwo wewnętrzne I i II stopnia, prawno-biznesowy I stopnia, prawno-menedżerski II stopnia, kryminologia I i II stopnia – rozpoczną się 09.02.2024  roku o godz. 20:00 i potrwają do dnia 11.02.2024 roku do godz. 23:00.

Zapisy na przedmioty odbywają się przez system USOSweb LINK.

Prosimy, aby nie zapisywać się na przedmioty, z których wykłady odbywają się w tym samym czasie.

Termin zapisów do grup ćwiczeniowych z przedmiotów kierunkowych oraz konwersatoriów - zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

Plan zajęć oraz wykaz sal i zajęć monograficznych na semestr letni: LINK

    Aktualności

    Data dodania
    1 lutego 2024