Zmarł śp. prof. dr hab. Edward Skrętowicz

Dziekan i Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji  UMCS
z ogromnym żalem zawiadamiają, że w dniu 11 lutego 2019 roku
zmarł Pan Prof. dr hab. Edward Skrętowicz
emerytowany profesor zwyczajny naszego Wydziału.
Pan Profesor pracował na Wydziale Prawa i Administracji UMCS od 1963 r., przechodząc
na nim wszystkie etapy kariery akademickiej – od asystenta do profesora zwyczajnego.
Pełnił też wiele funkcji organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS:
był Prodziekanem Wydziału w latach 1987-1990,
Dyrektorem Instytutu Prawa Karnego w latach 1997-2007
i wieloletnim Kierownikiem Katedry Postępowania Karnego.
W Zmarłym Wydział Prawa i Administracji UMCS utracił
Wybitnego Uczonego, Doskonałego Wykładowcę i Wspaniałego Człowieka.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 lutego 2019 roku i rozpoczną się nabożeństwem żałobnym o godz. 12.00 w kaplicy cmentarnej przy ulicy Lipowej w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    12 lutego 2019