Zmarł śp. dr hab. Ryszard Mojak, prof. UMCS

Z głębokim żalem żegnamy
Dr. hab. Ryszarda Mojaka, prof. UMCS

emerytowanego profesora Wydziału Prawa i Administracji UMCS,
wieloletniego pracownika badawczo-dydaktycznego
Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS,
Prorektora UMCS w latach 2012-2014
i członka Senatu UMCS w latach 2002-2008,
odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę
oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dziekan i Prodziekani Wydziału Prawa i Administracji
Dyrektor i Wicedyrektorzy Instytutu Nauk Prawnych
Pracownicy i Studenci Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Msza żałobna zostanie odprawiona 6 września 2022 r. o godz. 11.00
w Sanktuarium pw. Marii Magdaleny w Biłgoraju.

 

    Aktualności

    Data dodania
    5 września 2022