Zapisy na przedmioty fakultatywne i monograficzne na semestr zimowy 2014/2015

Informacja

Lublin, 18.09.2014 r.

WKD 1/09/2014

 

 

Sz. P.

Studenci

Wydziału Prawa i Administracji

 

Przesyłam Państwu informacje dotyczące procedury wpisów na przedmioty fakultatywne oraz monograficzne na kierunku PRAWO, ADMINISTRACJA oraz BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE na semestr ZIMOWY w roku akademicki 2014/2015.

Uprzejmie przypominam, że prowadzący przedmiot nie może samodzielnie dopisać / wypisać studenta z listy uczestników przedmiotu. Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2008 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS może tego dokonać jedynie właściwy Prodziekan.

 

 

Sekretarz

Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

mgr Małgorzata Szymańska

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    18 września 2014