Ostatnia aktualizacja
27.03.2023

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXV – 9.35/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV-5.10/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zakresu i formy egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki kończących studia od roku akademickiego 2021/22 na kierunkach: fizyka techniczna – drugiego stopnia, inżynieria nowoczesnych materiałów – studia drugiego stopnia, matematyka – studia pierwszego i drugiego stopnia, matematyka w finansach – studia pierwszego i drugiego stopnia

2 lipca 2021, godz.10:35

 • Wydany
  02.07.2021
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXV – 9.35/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV-5.10/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zakresu i  formy egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  kończących studia od roku akademickiego 2021/22 na kierunkach: fizyka techniczna – drugiego stopnia, inżynieria nowoczesnych materiałów – studia drugiego stopnia, matematyka – studia  pierwszego i drugiego stopnia, matematyka w finansach – studia pierwszego i drugiego  stopnia