Ostatnia aktualizacja
12.05.2021

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXIV – 38.28/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zakresu i formy egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki kończących studia w roku akademickim 2020/21 na kierunkach: fizyka techniczna – drugiego stopnia, inżynieria nowoczesnych materiałów – studia drugiego stopnia, matematyka – studia pierwszego i drugiego stopnia, matematyka w finansach – studia pierwszego i drugiego stopnia

1 lipca 2020, godz.14:14

 • Wydany
  01.07.2020
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV – 38.28/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zakresu i  formy egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  kończących studia w roku akademickim 2020/21 na kierunkach: fizyka techniczna – drugiego stopnia, inżynieria nowoczesnych materiałów – studia drugiego stopnia, matematyka – studia  pierwszego i drugiego stopnia, matematyka w finansach – studia pierwszego i drugiego  stopnia