XI Lubelskie Seminarium Karnistyczne pt. Znęcanie się.

KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII WPIA UMCS
ZAPRASZA


NA
XI LUBELSKIE SEMINARIUM KARNISTYCZNE
pt. ZNĘCANIE SIĘ

Rozpoczęcie Konferencji – godz. 9.00

Panel I – godz. 9.05 – 10.05:

Mgr Krzysztof Seroka (UMCS) – Przestępstwo znęcania się w ujęciu historycznym

Dr Wojciech Mojski (UMCS) - Obowiązki państwa w zakresie przeciwdziałania przestępstwu znęcania się w świetle standardów konstytucyjnych i międzynarodowych

Dr hab. A. Sakowicz, prof. UwBOchrona praw pokrzywdzonego przemocą domową w orzecznictwie ETPCz

Dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, prof. UMCSPsychologiczne i wiktymologiczne następstwa znęcania

Przerwa – godz. 10.05 – 10.20

Panel II – godz. 10.20 – 11.20:

Prof. dr hab. Marek Mozgawa (UMCS) – Ustawowe znamiona przestępstwa znęcania (art. 207 k.k.)

Dr Piotr Poniatowski (UMCS) – Przestępstwo znęcania się nad osobą prawnie pozbawioną wolności (art. 247 k.k.)

Dr Patrycja Kozłowska-Kalisz (UMCS) – Przestępstwo znęcania się nad podwładnym (art. 352 k.k.)

Dr hab. Aneta Michalska-Warias, prof. UMCSArt. 207 k.k. – problematyka zbiegu przepisów i przestępstw

Przerwa – godz. 11.20 – 11.35

Panel III – godz. 11.35 – 12.35:

SSN Wiesław KozielewiczCzynność sprawcza występku z art. 207 k.k. w orzecznictwie Sądu Najwyższego – sporne kwestie

Dr Grzegorz Wrona (adwokat, Warszawa) – Wpływ wykładni SN odnośnie do zamiaru ewentualnego przy przestępstwie znęcania na przebieg postępowania przygotowawczego

Mgr P. Bachmat, Dr K. Buczkowski (IWS) – Przestępstwo znęcania w ujęciu statystycznym

Podinsp. dr Edyta Naja (KWP w Lublinie) – Przestępstwo znęcania się jako forma przemocy w rodzinie w ujęciu statystycznym na przykładzie garnizonu lubelskiego

Przerwa – godz. 12.35 – 12.50

Panel IV – godz. 12.50 – 13.50:

Prof. dr hab. Sofiia Lykhova(Narodowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie)  – Przemoc domowa w systemie przestępstw przeciwko osobie w prawie karnym Ukrainy

Prof. Włodzimierz Burdin, Dr Mikołaj Senko, Dr Olga Denkowycz (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki) – Odpowiedzialność za znęcanie się w prawie karnym Ukrainy

Dr hab. Marek Kulik, prof. UMCSPrzestępstwo znęcania w ujęciu prawnoporównawczym

Dr hab. Monika Płatek, prof. UWPrzestępstwo znęcania. Przyczyny i skutki zarządzania ekscesem

Przerwa – godz. 13.50 – 14.05

Panel V – godz. 14.05 – 15.05:

Prof. dr hab. Jacek Sobczak (SSN w stanie spoczynku, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie), Dr K. Kakareko (UW) – Seks i jego odmowa jako instrument znęcania się w stosunkach małżeńskich

Dr Piotr Piskozub (UMCS) – Cywilnoprawne środki ochrony dziecka – ofiary przemocy w rodzinie

Dr Marta Mozgawa-Saj (UMCS) – Z problematyki znęcania się nad osobą najbliższą. Wybrane zagadnienia karnoprocesowe

Dr Krzysztof Wala (UMCS) – Wykroczenia przeciwko osobie jako forma ochrony jednostki na przedpolu realizacji znamion przestępstwa znęcania

Dr Sylwia Rogala-Walczyńska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – Prawnokarne aspekty znęcania się nad zwierzętami

Dyskusja – godz. 15.05 – 15.35

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    6 grudnia 2019