Wykład dla I roku niestacjonarnych studiów doktoranckich

Wykład dla I roku niestacjonarnych studiów doktoranckich z przedmiotu „Warunki społecznego działania prawa” prowadzony przez Panią dr hab. Małgorzatę Stefaniuk odbędzie się w dniu 16.05.2014 roku w sali Rady Wydziału.

Wykład dla I roku  niestacjonarnych studiów doktoranckich z przedmiotu „Warunki społecznego działania prawa”  prowadzony przez Panią dr hab. Małgorzatę Stefaniuk odbędzie się w dniu 16.05.2014 roku  w sali Rady Wydziału.

    Aktualności

    Data dodania
    27 marca 2014