Uroczysta immatrykulacja dla osób rozpoczynających studia na Wydziale Prawa i Administracji

Serdecznie zapraszamy Osoby rozpoczynające studia na I roku jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie do udziału w IMMATRYKULACJI – uroczystości przyjęcia w poczet studentów naszej Uczelni, która odbędzie się w Auli Uniwersyteckiej w budynku Wydziału, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 (I piętro) w następujących terminach:

1 października 2022 roku o godz. 10.00 dla osób rozpoczynających stacjonarne studia na kierunku – PRAWO - prosimy o przybycie o 9.00;

1 października 2022 roku o godz. 12.30  dla osób rozpoczynających stacjonarne studia pierwszego stopnia na następujących kierunkach: PRAWNO-ADMINISTRACYJNYM I STOPNIA, PRAWNO-BIZNESOWYM I STOPNIA, BEZPIECZEŃSTWIE WEWNĘTRZNYM I STOPNIA oraz KRYMINOLOGII I STOPNIA - prosimy o przybycie o godz. 11.15;

 oraz podczas  pierwszych zjazdów na studiach niestacjonarnych:

2 października 2022 roku o godz. 10.00  dla osób rozpoczynających niestacjonarne studia na kierunkach: KRYMINOLOGIA I STOPNIA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I STOPNIA

9 października  2022 roku o godz. 10.00 osób rozpoczynających niestacjonarne studia na kierunkach: PRAWO, PRAWNO-BIZNESOWYM I STOPNIA, PRAWNO-ADMINISTRACYJNYM I STOPNIA

Ze względu na uroczysty charakter IMMATRYKULACJI prosimy Państwa o przybycie                                       w odpowiednich strojach.

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 września 2022