Sukces czasopisma Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji UMCS – "Studia Iuridica Lublinensia"

Z dumą informujemy, że w świetle Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo "Studia Iuridica Lublinensia" otrzymało 70 pkt. Czasopismo będzie także indeksowane w bazie SCOPUS.

 

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    11 lutego 2021