Spotkanie praktykodawców ze studentami z Instytutu Fizyki

W czwartek 31 marca w Auli Instytutu Fizyki UMCS odbyło się spotkanie Studentów kierunków Fizyka, Fizyka Techniczna oraz Inżynieria Nowoczesnych Materiałów z przedstawicielami praktykodawców oraz reprezentantami Katedr Instytutu Fizyki.

W pierwszej części spotkania występowali przedstawiciele Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów (PCFS). Centrum od lat współpracuje z Pracownią Technologii Światłowodów UMCS przy realizacji wielu wspólnych przedsięwzięć, a od dwóch lat systematycznie przyjmuje na praktyki studentów z Instytutu Fizyki UMCS. Podczas spotkania pracownicy PCFS opowiedzieli o swojej działalności w Klastrze oraz o potencjale polskich rozwiązań światłowodowych. Prezentacja zawierała też 12 rad i wskazówek dotyczących kształtowania ścieżki kariery. Goście przedstawili ofertę praktyk studenckich w PCFS oraz zachęcili do śledzenia aktualnych ofert pracy na ich portalu.

 

Druga część spotkania poświęcona była prezentacji tematyki badań realizowanych w Katedrach oraz przedstawieniu aktualnej oferty tematów prac dyplomowych i magisterskich. Kierownicy i reprezentanci Katedr pochwalili się wyposażeniem pracowni naukowych i realizowanymi grantami naukowymi oraz krótko omówili przykładowe problemy badawcze, nad którymi pracują zespoły w Katedrach.

Spotkanie zakończyło się prezentacją działalności Koła Naukowego Studentów Fizyki, do włączenia w działalność którego zapraszał nowy Zarząd Koła.

    Aktualności

    Data dodania
    1 kwietnia 2022