Instytut Fizyki UMCS

Szanowni Studenci
Poniżej zamieszczone zostały propozycje tematów prac magisterskich dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia oraz tematy prac licencjackich dla studentów drugiego roku studiów I stopnia.
Zachęcamy do konsultacji z przyszłymi promotorami oraz zapraszamy do Sekretariatu Instytutu Fizyki UMCS (p. 601), w celu dokonania zapisu do 15 lutego b.r.   


Archiwalne tematy prac w formacie PDF:

magisterskich planowany termin zakończenia 2007 r.
magisterskich termin zakończenia 2009 r.
jednolitych magisterskich (Fizyka) termin zakończenia prac 2010 r.
- magisterskich uzupełniających (Fizyka) termin zakończenia prac 2010 r. 

- magisterskich II stopnia (Fizyka) termin zakończenia prac 2011 r. 

- magisterskich II stopnia (Fizyka) termin zakończenia prac 2012 r.

- magisterskich II stopnia (Fizyka) termin zakończenia prac 2013 r.                             

- magisterskich II stopnia (Fizyka) termin zakończenia prac 2014 r.
- licencjackich termin zakończenia 2008 r.
licencjackich (Fizyka) termin zakończenia prac 2009 r.
licencjackich (Fizyka) termin zakończenia prac 2010 r.
licencjackich ("Fizyka z matematyką")  termin zakończenia prac 2009 r.  


Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej