Instytut Fizyki UMCS

Szanowni Studenci
Poniżej zamieszczone zostały propozycje tematów prac magisterskich dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia oraz tematy prac licencjackich dla studentów drugiego roku studiów I stopnia.
Zachęcamy do konsultacji z przyszłymi promotorami oraz zapraszamy do Sekretariatu Instytutu Fizyki UMCS (p. 601), w celu dokonania zapisu do 15 lutego b.r.    

 Aktualne tematy prac dyplomowych w formacie PDF: 

licencjackich (Fizyka) termin zakończenia prac 2011 r.

licencjackich (Fizyka) termin zakończenia prac 2012 r.

licencjackich (Fizyka) termin zakończenia prac 2013 r.

licencjackich (Fizyka) termin zakończenia prac 2014 r.

magisterskich II stopnia (Fizyka) termin zakończenia prac 2011 r.

magisterskich II stopnia (Fizyka) termin zakończenia prac 2012 r.

magisterskich II stopnia (Fizyka) termin zakończenia prac 2013 r.

magisterskich II stopnia (Fizyka) termin zakończenia prac 2014 r.


Archiwalne tematy prac w formacie PDF:

magisterskich planowany termin zakończenia 2007 r.
magisterskich termin zakończenia 2009 r.
jednolitych magisterskich (Fizyka) termin zakończenia prac 2010 r.
magisterskich uzupełniających (Fizyka) termin zakończenia prac 2010 r.

licencjackich termin zakończenia 2008 r.
licencjackich (Fizyka) termin zakończenia prac 2009 r.
licencjackich (Fizyka) termin zakończenia prac 2010 r.
licencjackich ("Fizyka z matematyką")  termin zakończenia prac 2009 r. 


Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej