Instytut Fizyki UMCS

Szanowni Studenci


Zapoznajcie się z ofertą tematów prac dyplomowych (licencjackich i inżynierskich) oraz magisterskich.

Znajdziecie tutaj proponowane tematy prac, aktualnie realizowane oraz archiwalne tematy prac.

Katalog proponowanych tematów prac magisterskich i prac licencjackich/inżynierskich dla studentów, których obrona planowana jest w roku akademickim 2022/2023:

 

 

 


Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej


 Tematy prac w formacie PDF:

- inżynierskich (fizyka techniczna i inżynieria nowoczesnych materiałów) termin zakończenia prac 2020/2021 r.

- inżynierskich (fizyka, fizyka techniczna i inżynieria nowoczesnych materiałów) termin zakończenia prac 2019/2020 r.

- magisterskich (inżynieria nowoczesnych materiałów) termin zakończenia prac 2020/2021 r.

- magisterskich (fizyka techniczna i inżynieria nowoczesnych materiałów) termin zakończenia prac 2019/2020 r.Archiwalne tematy prac w formacie PDF:


- licencjackich (Fizyka teczniczna i inżynieria nowoczesnych materiałów) termin zakończenia prac 2018/2019

- inżynierskich (Fizyka techniczna i inzynieria nowoczesnych materiałów) termin zakończenia prac 2018/2019

- magisterskich (Fizyka techniczna) termin zakończenia prac 2017/2018

- inżynierskich (Fizyka techniczna i inżynieria nowoczesnych materiałow) termin zakończenia prac 2017/2018

- magisterskich (Fizyka techniczna) termin zakończenia prac 2016/2017

- licencjackich (Fizyka) termin zakończenia prac 2016/2017

- inżynierskich (Fizyka techniczna)  termin zakończenia prac 2016/2017

- licencjackich (Fizyka) termin zakończenia 2015 r.

- inżynierskich (Fizyka techniczna) termin zakończenia prac 2015 r. (nabór 2011/2012)

- inżynierskich (Fizyka techniczna) termin zakończenia prac 2015 r. (nabór 2012/2013)

- magisterskich (Fizyka) termin zakończenia prac 2014 r.

- licencjackich (Fizyka) termin zakończenia prac 2014 r.


 - magisterskich planowany termin zakończenia 2007 r.
magisterskich termin zakończenia 2009 r.
jednolitych magisterskich (Fizyka) termin zakończenia prac 2010 r.
- magisterskich uzupełniających (Fizyka) termin zakończenia prac 2010 r. 

- magisterskich II stopnia (Fizyka) termin zakończenia prac 2011 r. 

- magisterskich II stopnia (Fizyka) termin zakończenia prac 2012 r.

- magisterskich II stopnia (Fizyka) termin zakończenia prac 2013 r.                             

- magisterskich II stopnia (Fizyka) termin zakończenia prac 2014 r.
- licencjackich termin zakończenia 2008 r.
licencjackich (Fizyka) termin zakończenia prac 2009 r.
licencjackich (Fizyka) termin zakończenia prac 2010 r.
licencjackich ("Fizyka z matematyką")  termin zakończenia prac 2009 r.