Instytut Fizyki UMCS

Szanowni Studenci
Poniżej zamieszczone zostały propozycje tematów prac magisterskich dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia oraz tematy prac licencjackich/inżynierskich dla studentów drugiego roku studiów I stopnia.


Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej


 Tematy prac w formacie PDF:

- inżynierskich (fizyka techniczna i inżynieria nowoczesnych materiałów) termin zakończenia prac 2020/2021 r.

- inżynierskich (fizyka, fizyka techniczna i inżynieria nowoczesnych materiałów) termin zakończenia prac 2019/2020 r.

- magisterskich (inżynieria nowoczesnych materiałów) termin zakończenia prac 2020/2021 r.

- magisterskich (fizyka techniczna i inżynieria nowoczesnych materiałów) termin zakończenia prac 2019/2020 r.Archiwalne tematy prac w formacie PDF:


- licencjackich (Fizyka teczniczna i inżynieria nowoczesnych materiałów) termin zakończenia prac 2018/2019

- inżynierskich (Fizyka techniczna i inzynieria nowoczesnych materiałów) termin zakończenia prac 2018/2019

- magisterskich (Fizyka techniczna) termin zakończenia prac 2017/2018

- inżynierskich (Fizyka techniczna i inżynieria nowoczesnych materiałow) termin zakończenia prac 2017/2018

- magisterskich (Fizyka techniczna) termin zakończenia prac 2016/2017

- licencjackich (Fizyka) termin zakończenia prac 2016/2017

- inżynierskich (Fizyka techniczna)  termin zakończenia prac 2016/2017

- licencjackich (Fizyka) termin zakończenia 2015 r.

- inżynierskich (Fizyka techniczna) termin zakończenia prac 2015 r. (nabór 2011/2012)

- inżynierskich (Fizyka techniczna) termin zakończenia prac 2015 r. (nabór 2012/2013)

- magisterskich (Fizyka) termin zakończenia prac 2014 r.

- licencjackich (Fizyka) termin zakończenia prac 2014 r.


 - magisterskich planowany termin zakończenia 2007 r.
magisterskich termin zakończenia 2009 r.
jednolitych magisterskich (Fizyka) termin zakończenia prac 2010 r.
- magisterskich uzupełniających (Fizyka) termin zakończenia prac 2010 r. 

- magisterskich II stopnia (Fizyka) termin zakończenia prac 2011 r. 

- magisterskich II stopnia (Fizyka) termin zakończenia prac 2012 r.

- magisterskich II stopnia (Fizyka) termin zakończenia prac 2013 r.                             

- magisterskich II stopnia (Fizyka) termin zakończenia prac 2014 r.
- licencjackich termin zakończenia 2008 r.
licencjackich (Fizyka) termin zakończenia prac 2009 r.
licencjackich (Fizyka) termin zakończenia prac 2010 r.
licencjackich ("Fizyka z matematyką")  termin zakończenia prac 2009 r.