Opracowywanie planów zajęć dydaktycznych (terminarz wykładów) na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022

Szanowni Państwo,
Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji
Profesorowie, Adiunkci i Asystenci,

W związku z rozpoczęciem opracowywania planów zajęć dydaktycznych na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 uprzejmie prosimy o przedstawienie propozycji terminarza wykładów na studiach stacjonarnych z przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz monograficznych, które nie były zamieszczone w planie zajęć na semestr letni w roku akademickim 2020/2021, a także tych które od roku akademickiego 2021/2022 będą prowadzone po raz pierwszy w związku ze zmianą/nowym planem studiów. Wzorem semestrów poprzednich i  przyjętej praktyki przez Władze Dziekańskie - w przypadku wykładów, które znajdowały się w planie zajęć w ubiegłym semestrze zimowym (tj. 2020/2021) - przy planowaniu zajęć na semestr zimowy 2021/2022 - zachowane zostają te same ich terminy. Przy czym w odniesieniu do studiów stacjonarnych na kierunkach: prawo I i II rok oraz kryminologia pierwszego stopnia I i II rok – wykłady z przedmiotów podstawowych mogą odbywać się od poniedzialku do środy (tym samym prosimy o zgłaszanie zmian terminów wykladow w stosunku do lat ubiegłych) Prosimy o przesyłanie  propozycji terminów wykładów na adres mailowy Pani Kierownik Dziekanatu: agnieszka.sikora@mail.umcs.pl do dnia 14 września 2021roku . Propozycje terminarza wykładów należy nanieść na plik „wzór siatki” i przesłać jako załącznik do wiadomości mailowej.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, iż - wzorem lat ubiegłych - wykłady z przedmiotów monograficznych odbywają się od poniedziałku do czwartku od godziny 17:25 oraz w piątki. Ponadto, w celu usprawnienia elektronicznego systemu zapisów na przedmioty, w odniesieniu do wykładów z przedmiotów kierunkowych oraz monograficznych – należy wskazać kierunek oraz rok (lata) studiów, dla których dany przedmiot jest prowadzony. Prosimy również o sprawdzenie w aktualnych planach studiów wykaz przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych prowadzonych w semestrze zimowym na poszczególnych kierunkach i latach studiów (a ponadto przedmiotów monograficznych), tak aby w stosunku do każdego z przedmiotu, który nie był umieszczony w planie zajęć na semestr zimowy w roku 2020/2021 - propozycja została przekazana.  Szczególnie przypominamy o konieczności podania terminów wykładów z przedmiotów, które będą prowadzone od roku akademickiego 2021/2022 po raz pierwszy,zwłaszcza dla kierunkach kryminologia,  prawno-administracyjny I stopnia oraz prawo miedzynarodowe i prawo UE.

Aktualnie obowiązujący wzór siatki do nanoszenia propozycji wykładów odrębnie dla każdego kierunku studiów oraz terminarz wykładów z semestru zimowego 2020/2021 przedstawiamy jako załącznik do niniejszego pisma. Przypominamy, iż należy przedstawić dwa warianty propozycji wykładów dla danego kierunku studiów i roku studiów, a  także uzupełnić wszystkie wymagane dane umieszczone na siatce do nanoszenia propozycji zajęć. Przypominamy o ograniczeniu czasu realizacji wszystkich obowiązków dydaktycznych wyłącznie do 8 godzin dziennie.

W odniesieniu do ustalania terminarza ćwiczeń na semestr zimowy – prośba o przedstawienie propozycji zostanie do Państwa skierowana odrębnym pismem w drugiej połowie września.

Z poważaniem
dr Marzena Myślińska
Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu
ds. przygotowywania planów zajęć dydaktycznych

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    10 września 2021