Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Uniwersyteckich Wydziałów Prawa i Administracji

Informacje

 

OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DZIEKANÓW

UNIWERSYTECKICH WYDZIAŁÓW

PRAWA I ADMINISTRACJI

Lublin, 10-13 września 2014 roku

 

GALERIA

 

10 września 2014 roku

 • 1500 – 1800– Przyjazd i zakwaterowanie w hotelu Europa,ul. Krakowskie Przedmieście 29
 • 1815– Przejazd autokarem sprzed hotelu Europa do restauracji Etiuda ul. Nałęczowska, Szerokie 123

Kolacja w restauracji Etiuda

Powrót autokarem z restauracji Etiuda do hotelu Europa

11 września 2014 roku

Śniadanie w hotelu Europa

 • 900 – Przejazd autokarem sprzed hotelu Europa do budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
 • 930 – Uroczyste otwarcie Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów – JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski - sala Rady Wydziału w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS
 • 1000 – Obrady w sali Rady Wydziału

Tematy wystąpień i dyskusji:

 1. Nauki prawne w działalności Komitetu Polityki Naukowej – Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca
 2. Kryteria oceny pracowników naukowo-dydaktycznych w naukach prawnych – Prof. dr hab. Wojciech Witkowski
 3. Ocena czasopism prawniczych – sprawy punktacji – Dr hab. Adam Olejniczak, prof. nadzw. UAM
 4. Prezentacja Wydawnictwa C.H. Beck – Dr Przemysław Polański
 • 1330 – 1420 – Lunch w Iuris Clubie w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS
 • 1430 – Wyjazd autokarem sprzed budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
 • 1530 – 1800 – Zwiedzanie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
 • 1830 – Kolacja w restauracji Dwór Anna w Jakubowicach Konińskich, ul. Lubelska 3

 

12 września 2014 roku

Śniadanie w hotelu Europa

 • 1000 – 1100 – Koncert muzyczny w Kaplicy Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim
 • 1110 – Przejazd autokarem z parkingu przy Zamku Lubelskim do budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS
 • 1130 – 1400 – Obrady w sali Rady Wydziału

Tematy wystąpień i dyskusji:

 1. Nowelizacja ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym – Prof. dr hab. Hubert Izdebski
 2. Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej – oceny programowe i instytucjonalne – Dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. nadzw. WSIiZ i Dr hab. Andrzej Korybski, prof. nadzw. UMCS
 3. Parametryzacja – doświadczenia i perspektywy – Dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw. UMCS
 4. Prezentacja Wydawnictwa Wolters Kluwer – Prezes Zarządu Włodzimierz Albin
 • 1400 – 1500 – Lunch w przerwie obrad w Iuris Clubie w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS
 • 15oo – 1730 – Obrady w sali Rady Wydziału 

Tematy wystąpień i dyskusji:

 1. Studia doktoranckie – Dr hab. Krzysztof Amielańczyk, prof. nadzw. UMCS
 2. Przyszłość studiów administracyjnych – Dr hab. Grzegorz Smyk
 3. Działalność Rzecznika Praw Studenta – Mgr Adam Szot
 • 1830 – Kolacja w Grand Hotelu Lublinianka, ul. Krakowskie Przedmieście 56

13 września 2014 roku

Śniadanie w hotelu Europa

Wyjazd gości

Sponsorami Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Uniwersyteckich Wydziałów Prawa i Administracji są Wydawnictwa:

 

    

 

  Aktualności

  Data dodania
  16 września 2014