Obowiązkowe szkolenie dla studentów I roku pt.: „Życiozaradni – o problemach i sposobach radzenia sobie z nimi”.

Niniejszym informujemy, iż studenci I roku studiów I stopnia (studia stacjonarne) oraz I roku studiów jednolitych magisterskich (studia stacjonarne) mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniu pt.: „Życiozaradni – o problemach i sposobach radzenia sobie z nimi”. Szkolenie obejmuje udział w wykładzie, zapoznanie się z materiałami on-line oraz zaliczenie on-line.

Terminy wykładów dla poszczególnych kierunków studiów są zaplanowane w następujących terminach:

  • 14 listopada 2019 roku w godz. 16:00-20:00 (w Auli A) – dla I roku kierunku prawno-biznesowego studia I stopnia;
  • 21 listopada 2019 roku w godz. 16:00-20:00 (w Auli A) – dla I roku kierunku prawno-administracyjnego I stopnia;
  • 28 listopada 2019 roku w godz. 16:00 – 20:00  (w Auli A) – dla I roku kierunku prawo bezpieczeństwa wewnętrznego;
  • 5 grudnia 2019 roku w godz. 16:00-20:00 (w Auli A) – dla I roku kierunku prawo jednolite magisterskie.

Udział w szkoleniu jest obowiązkowy. Studenci, którzy nie mogą wziąć udziału w wykładzie w terminie zaplanowanym dla swojego kierunku studiów, mają obowiązek wzięcia udziału w wykładzie w terminie wyznaczonym dla innego kierunku studiów.

    Aktualności

    Data dodania
    24 października 2019