Konferencja "Stosowanie KPA w szkolnictwie wyższym"

11 grudnia 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stosowanie Kodeksu postepowania administracyjnego w szkolnictwie wyższym”.

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji oraz Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Jest to pierwsza z cyklu corocznych konferencji poświęconych problematyce prawnych aspektów szkolnictwa wyższego w Polsce. W tym roku pragniemy skupić uwagę badaczy na zagadnieniu, które w praktyce niejednokrotnie przysparza licznych problemów tj. stosowaniu norm i zasad kodeksu postępowania administracyjnego w różnych obszarach szeroko rozumianego szkolnictwa wyższego oraz formułowanie na tej podstawie wniosków de lege lata i de lege ferend.

Konferencja rozpocznie się sesją plenarną, podczas której swoje referaty przedstawią prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, prof. dr hab. Janusz Niczyporuk oraz dr hab. Przemysław Szustakiewicz. Następnie, na podstawie zgłaszanych abstraktów, zostały stworzone cztery równolegle odbywające się panele, które są podzielone tematycznie.

Szczegółowy program Konferencji oraz aktualne informacje dostępne są na stronie www.konferencja.irsw.pl.

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    9 grudnia 2015