Komunikat Władz Dziekańskich Wydziału Prawa i Administracji UMCS

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, działając na podstawie ZARZĄDZENIA Nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 oraz ZARZĄDZENIA Nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (ze zm.), w związku z sytuacją epidemiologiczną i umieszczeniem Miasta Lublin w czerwonej strefie zagrożenia epidemiologicznego, informujemy, że od dnia 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji UMCS na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są realizowane z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość – z wykorzystaniem platformy Wirtualny Kampus UMCS i aplikacji MS Teams – w trybie synchronicznym, zgodnie z planami studiów i ustalonymi terminami zajęć seminaryjnych.

Państwo Studenci powinni kontaktować się z Pracownikami Wydziału  (Nauczycielami Akademickimi i Pracownikami Dziekanatu) korzystając ze wskazanych wyżej zdalnych metod komunikowania się, a także poczty elektronicznej, systemu USOS i łączności telefonicznej (służbowych numerów telefonów).

Aktualne informacje dotyczące terminów i sposobów komunikowania się z Pracownikami Wydziału powinny być zamieszczane na stronach zawierających profile pracownicze (dostęp za pomocą adresu: https://www.umcs.pl/pl/wydzial-prawa-i-administracji,1359.htm).

 

                                    Władze Dziekańskie Wydziału Prawa i Administracji UMCS

 

    Aktualności

    Data dodania
    19 października 2020