Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Krajka

Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
ZAKŁAD MODELOWANIA I SYMULACJI KOMPUTEROWYCH
Funkcje
Kierownik Zakładu
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek 14.00-16.00


Wtorek 11.15-12.15