Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Tomasz Kwapiński

dr hab. Tomasz Kwapiński
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA FIZYKI POWIERZCHNI I NANOSTRUKTUR
Telefon
+48 81 537 6134
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://nano.umcs.lublin.pl/index.php/pl/
Konsultacje

- wtorek, 10.00-11.00
- piątek, 9.00-10.00
Miejsce konsultacji:
MicrosoftTeams lub
wieżowiec Instytutu Fizyki, pok. 408
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1


Zajęcia w semestrze zimowym 2022/23:
1. Rada Naukowa IF
    poniedziałek 10.00-12.00
2. Podstawy fizyki, WY
    poniedziałek, 12.15-13.30
3. Podstawy fizyki, KW
    poniedziałek, 13.30-15.30
4. Seminarium
    wtorek 12.00-14.00
5. Pracownia metod fizycznych II, LB
    środa, 8.00-12.30
6. Fizyka, WY
    czwartek, 13.00-15.00
7. Fizyka, WY
    piątek, 12.00-14.00

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin

O sobie

Ukończyłem II LO im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu. W roku 1993 rozpocząłem studia fizyczne a w 1995 studia matematyczne. Od 2003 roku jestem zwiazany zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 2007-2008 przebywałem na Uniwersytecie Augsburskim w Niemczech w ramach Stypendium Humboldta. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Societas Humboldtiana Polonorum.
Hobby: wędrówki górskie, historia, literatura biograficzna

Wykształcenie:
- doktor habilitowany nauk fizycznych,
  tytuł rozprawy: "Przewodnictwo i fale ładunku w łańcuchach atomowych"

- doktor nauk fizycznych (2002), 
  tytuł rozprawy: "Transport elektronowy w układach z kropką kwantową"

- magister matematyki (1999), magister fizyki teoretycznej (1998) 

Zainteresowania naukowe
kropki i druty kwantowe, stacjonarny i zależny od czasu transport elektronowy w układach niskowymiarowych, fale ładunkowe, oscylacje przewodnictwa, pompy elektronowe i spinowe, przewodnictwo STM, qubity.

Publikacje: Lista publikacji naukowych  ORCID: 0000-0002-5610-5325

Nagrody i wyróżnienia:   
- Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Stypendium krajowe dla naukowców, 2005, 2006;
- Stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldta (Humbold Research Fellowship) 2007-2008;
- nagrody naukowe Rektora UMCS: 2005, 2014, 2020, 2021;


Ogłoszenia

na razie brak ogłoszeń

Plik1