Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Tomasz Kwapiński

dr hab. Tomasz Kwapiński
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA FIZYKI POWIERZCHNI I NANOSTRUKTUR
Telefon
+48 81 537 6134
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

- środa 12.00-13.30
Miejsce konsultacji:
wieżowiec Instytutu Fizyki, pok. 408
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1


Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2019/20:
1. Rada IF
    poniedziałek 10.00-12.00
2. Elementy programowania, LAB
    wtorek 8.00-10.00
3. Seminarium
    wtorek 12.00-14.00
4. Pracownia fizyczna II, LAB
    środa, 8.00-12.00
5. Konwersatorium
    czwartek, 11.00-12.00
6. Fizyka, WY.
    czwartek, 13.00-15.00
7. Fizyka ciała stałego, WY
    piątek, 11.00-13.00

Adres

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Instytut Fizyki, pok. 408 (wieżowiec)
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin

O sobie

Ukończyłem II LO im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu. W roku 1993 rozpocząłem studia fizyczne na UMCS. Od 2003 roku jestem zwiazany zawodowo z Uniwersytetem. W latach 2007-2008 przebywałem na Uniwersytecie Augsburskim w Niemczech w ramach Stypendium Humboldta. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Societas Humboldtiana Polonorum.
Hobby: wędrówki górskie, historia, literatura biograficzna

Wykształcenie:
- doktor habilitowany nauk fizycznych,
  tytuł rozprawy: "Przewodnictwo i fale ładunku w łańcuchach atomowych"

- doktor nauk fizycznych (2002), 
  tytuł rozprawy: "Transport elektronowy w układach z kropką kwantową"

- magister matematyki (1999), magister fizyki teoretycznej (1998) 

Zainteresowania naukowe
kropki i druty kwantowe, stacjonarny i zależny od czasu transport elektronowy w układach niskowymiarowych, fale ładunkowe, oscylacje przewodnictwa, pompy elektronowe i spinowe, przewodnictwo STM, qubity.

Publikacje: Lista publikacji naukowych

Nagrody i wyróżnienia:   
- Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Stypendium krajowe dla naukowców, 2005, 2006;
- Stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldta (Humbold Research Fellowship) 2007-2008;
- nagrody indywidualne Rektora UMCS 2005, 2014;


Ogłoszenia

na razie brak ogłoszeń

Plik1  Plik2  Plik3