INFORMACJA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WPiA UMCS w Lublinie niniejszym informuje, że komplet dokumentów w formie papierowej kandydaci mogą doręczyć osobiście do siedziby Komisji (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie, budynek Wydziału Prawa i Administracji, sala nr 5, parter; tel. 81 537 77 79) w dniach od 6 września 2021 r. do 17 września 2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 9.00 – 14.00; czwartek w godz. 15.00 – 19.00).

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego przyjmowanie kompletu dokumentów w formie papierowej w siedzibie Komisji odbywa się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WPiA UMCS ponadto informuje, że komplet dokumentów w formie papierowej można także doręczyć za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Prawa i Administracji
UMCS w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

z dopiskiem „Rekrutacja” oraz wskazaniem kierunku, trybu (stacjonarny / niestacjonarny) i stopnia studiów (studia jednolite magisterskie / studia I-go stopnia / studia II-go stopnia)

    Aktualności

    Data dodania
    4 września 2021