Informacja dla studentów Administracji stacjonarnej II stopnia 1 rok

Informacja dla studentów Administracji stacjonarnej II stopnia 1 rok

Przedmiot kierunkowy: Postępowanie nieprocesowe został przeniesiony na semestr zimowy. Przedmiot ten jest tematycznie powiązany z przedmiotem podstawowym: Rozstrzyganie spraw cywilnych.

    Aktualności

    Data dodania
    3 września 2014