IMMATRYKULACJA ADMINISTRACJA I stopnia PRAWNO-BIZNESOWY I stopnia

.

IMMATRYKULACJA

OSÓB PRZYJĘTYCH NA I-WSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH NA KIERUNKI:

 ADMINISTRACJA I 0 I PRAWNO-BIZNESOWY I 0

ODBĘDZIE SIĘ 1 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU O GODZINIE 1430 W AULI UNIWERSYTECKIEJ W BUDYNKU WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI.

 

OSOBY IMMATRYKULOWANE PROSZONE SĄ O PRZYBYCIE DO AULI UNIWERSYTECKIEJ O GODZINIE 1300

    Aktualności

    Data dodania
    23 września 2014