Zapisy na przedmioty kierunkowe i monograficzne na semestr zimowy 2021/2022.

Informujemy, iż zapisy na przedmioty kierunkowe oraz monograficzne dla studentów studiów stacjonarnych (za wyjątkiem pierwszego roku studiów) na kierunkach: prawo, prawno-administracyjny I i II stopnia, bezpieczeństwo wewnętrzne I i II stopnia, prawno-biznesowy I stopnia, prawno-menedżerski II stopnia, kryminologia I stopnia – rozpoczną się 21 września 2021 roku o godz. 20:00  i potrwają do dnia 23 września 2021 roku do godz. 23:00.

Zapisy na przedmioty odbywają się przez system USOS. Plan wykładów dla poszczególnych lat studiów z przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych zostanie zamieszczony na stronie internetowej Wydziału przed rozpoczęciem zapisów na przedmioty. Terminarz wykładów z przedmiotów monograficznych znajduje się w odrębnym pliku  – na planie sal (wykłady te naniesione są kolorem zielonym). Prosimy, aby nie zapisywać się na przedmioty, z których wykłady odbywają się w tym samym czasie. Termin zapisów do grup ćwiczeniowych z przedmiotów kierunkowych oraz konwersatoriów  - zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu, zaś zapisy dla studentów I roku studiów odbędą się na początku października 2021 r.

    Aktualności

    Data dodania
    21 września 2021