XI Zjazd Prawników-Administratywistów pt. „Konstytucyjne podstawy i uwarunkowania sądownictwa administracyjnego”

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS wraz z Katedrą Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UMCS oraz Katedrą Prawa Konstytucyjnego WPiA UMCS ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XI Zjeździe Prawników-Administratywistów pt. „Konstytucyjne podstawy i uwarunkowania sądownictwa administracyjnego”, który odbędzie się w dniach 11-12 maja 2023 r. w formie hybrydowej - na Wydziale Prawa i Administracji UMCS oraz zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams.

Tegoroczny Zjazd składa się z dwóch konferencji:


I DZIEŃ – 11 maja 2023 r. (forma hybrydowa)
Tego dnia odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa mająca charakter ekspercki. Swoje wystąpienia wygłoszą zaproszeni prelegenci z Polski oraz z zagranicy, uznani specjaliści w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału biernego (nie wymaga ono zgłoszenia).

 

II DZIEŃ – 12 maja 2023 r. (forma zdalna)
Drugiego dnia odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa (studencko-doktorancka). Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania udziału czynnego. Bierne uczestnictwo nie wymaga zgłoszenia.

 

Zakres tematyczny Zjazdu: https://drive.google.com/.../1QhfWwx4mAs89F1Ew7tM.../view...

 

Do wzięcia udziału w XI Zjeździe Prawników-Administratywistów zachęcamy przedstawicieli środowisk akademickich, zarówno pracowników, jak również doktorantów i studentów, a także przedstawicieli samorządów prawniczych. Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym mogą dokonywać zgłoszeń poprzez formularz dostępny pod linkiem:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSf1lmqR8mT.../viewform...

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 kwietnia 2023 r. Szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzania abstraktów znajdują się w Regulaminie wydarzenia.
Czas przewidziany na wystąpienie to 10 minut.
Czynny udział będzie potwierdzony certyfikatem wysłanym w formie elektronicznej.

Zwieńczeniem konferencji będzie możliwość opublikowania artykułu w formie recenzowanej monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte na liście ministerialnej.
Bardziej szczegółowe informacje związane z publikacją zostaną podane w terminie późniejszym.


Regulamin wydarzenia:
https://drive.google.com/.../1hkSQtCCV.../view...

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem naszej strony na Facebook’u lub w wiadomości mailowej na adres: sknp.umcs.wpia@gmail.com

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    21 kwietnia 2023