Wydział Prawa i Administracji UMCS na 4. miejscu pod względem przygotowania studentów do zdawania egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze w 2021 r.

Wydział Prawa i Administracji UMCS jednym z najlepiej przygotowujących swoich studentów do zdawania egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze w 2021 r.

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem absolwentów studiów prawniczych. Ukończenie aplikacji i zdanie państwowego egzaminu zawodowego jest najprostszą i najczęściej wybieraną drogą uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza czy komornika sądowego.

Z danych opublikowanych w dniu 3 czerwca 2022 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że Wydział Prawa i Administracji UMCS jest jednym z najlepiej przygotowujących swoich studentów do zdawania egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze w 2021 r. 

Wśród największych polskich wydziałów oferujących studia na kierunku prawo, których roczna liczba absolwentów przekracza 100 osób, nasz Wydział zajął 4 miejsce! Zdawalność naszych absolwentów przekracza 76%

Świadczy to o wysokim poziomie naszych studiów prawniczych.

Szczegółowe dane dotyczące zdawalności absolwentów UMCS w Lublinie z rocznika 2021 przy ocenie ze studiów „bardzo dobry”, „dobry plus”, „doby”, a także zdawalności absolwentów 2021 uczelni z liczbą przystępujących absolwentów powyżej 100 osób przedstawione zostały w Załączniku 1.  

Więcej informacji na temat wyników zdawalności na aplikacje prawnicze na stronie:  

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/podsumowanie-wynikow-egzaminow-wstepnych-na-aplikacje-prawnicze2

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    6 czerwca 2022