Wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie informuje, że WYBORY trzech przedstawicieli doktorantów do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji, o której mowa w § 15 ust. 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów UMCS, zostaną przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie odbędzie się w systemie USOS Ankieter w dniu 16 marca 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji przyjmowane będą poprzez wysłanie formularza zgłoszenia kandydata (stanowiącego Załącznik nr 2 do uchwały nr 6/3/2021 Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UMCS) w terminie od dnia 6 marca 2021 r. do dnia 13 marca 2021 r. Dokumenty należy wysłać na adres e-mail: wybory@doktoranci.umcs.pl.

Zgłoszenia kandydata dokonuje się poprzez wysłanie formularza pocztą elektroniczną z konta doktoranckiego w domenie poczta.umcs.lublin.pl/umcs.lublin.pl/umcs.pl na adres e-mail: wybory@dokoranci.umcs.pl

Uprawnionym do zgłoszenia kandydata jest wyłącznie doktorant z Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Kandydat może także zgłosić się samodzielnie.

Komunikaty oraz uchwały Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UMCS dostępne są na stronie: www.doktoranci.umcs.pl

Kandydatem do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji może być osoba, która:

  1. jest uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS;
  2. nie jest członkiem Organu Samorządu Doktorantów, o którym mowa w § 6 ust. 3 i 4 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tj. członkiem Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów lub Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów.

Szczegółowe zasady wyborów do poszczególnych Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów UMCS określa Uchwała nr 6/3/2021 Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UMCS.

 

    Aktualności

    Data dodania
    9 marca 2021