Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SKNP UMCS

27 października br. w sali 110 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS.

W czasie zebrania członkowie organów statutowych Koła i jego jednostek organizacyjnych podsumują swoją działalność w roku akademickim 2015/2016.
Tego dnia odbędzie się również głosowanie nad powołaniem nowych władz Koła na rok akademicki 2016/2017. Nowo wybrany, przez Walne Zebranie Członków, Zarząd powoła Przewodniczących Sekcji.
W późniejszym terminie zostaną zorganizowane pierwsze spotkania poszczególnych Sekcji, na których zostanie przedstawiony plan ich działalności.
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji, którzy są zainteresowani działalnością SKNP UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    24 października 2016