V Forum Młodych Konstytucjonalistów pt. ,,Procedury parlamentarne – refleksje z okazji 25-lecia Konstytucji RP z 1997 r.”

Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS we współpracy z Centrum Badań nad Parlamentaryzmem i Stowarzyszeniem Naukowym Pro Scientia Iuridica mają zaszczyt zaprosić teoretyków i praktyków prawa, doktorantów i studentów do udziału w V Ogólnopolskim Forum Młodych Konstytucjonalistów pt. ,,Procedury parlamentarne – refleksje z okazji 25-lecia Konstytucji RP z 1997 r.”, które odbędzie się 11 maja 2022 r. w Lublinie.

Tematyka konferencji nawiązuje do ważnej rocznicy uchwalenia i wejścia w życie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że procedury parlamentarne odgrywają ważną rolę wobec wyzwań, które pojawiają się wraz z rozwojem, a także kryzysami państwa. Dlatego w ramach konferencji znajdzie się miejsce na przedstawienie interpretacji przepisów prawa wykorzystując główne rodzaje wykładni. Jest to istotne ze względu na zagadnienie dostrzeżenia zróżnicowanej inspiracji ustawy zasadniczej. Analizie zostaną poddane normy konstytucyjne, ustaw, regulaminów parlamentarnych oraz aktów unijnych. Podjęte mają zostać rozważania odnoszące się do funkcjonowania Sejmu i Senatu, a także praktyki ustrojowej związanej z kształtowaniem się relacji pomiędzy tymi izbami parlamentu. W szczególności będą omówione zagadnienia odnoszące się do: prawa wyborczego, funkcji izb parlamentu, a także organizacji państwa w sytuacjach kryzysowych, których tak mocno w ostatnich latach doświadczamy.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/60xjdpwhw

    Aktualności

    Data dodania
    21 kwietnia 2022