Szkolenie „Edukacja osób z niepełnosprawnościami - komunikacja, umiejętność radzenia sobie z sytuacją kryzysową, interwencja kryzysowa” dla ostatniej grupy 10-osobowej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Edukacja osób z niepełnosprawnościami - komunikacja, umiejętność radzenia sobie z sytuacja kryzysowa, interwencja kryzysowa”, realizowane w ramach projektu „Dostępny UMCS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem szkolenia jest podniesienie przez uczestników/czki szkolenia umiejętności komunikacyjnych, m.in. w zakresie porozumiewania się z osobami z niepełnosprawnością oraz nabycie przez nich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Do udziału zapraszamy pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zatrudnionych na stanowisku nauczyciela akademickiego. Zajęcia trwają 8 godzin dydaktycznych. Odbędą się w dniu 06.04.2021 r. w godz. 8.30-15.00.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Dostępny UMCS”.

Proponowane zagadnienia w programie szkolenia:

  • kompetencje komunikacyjne m.in. w porozumiewaniu się z osobami z niepełnosprawnościami,
  • radzenie sobie w sytuacjach kryzysów emocjonalnych u studentów/doktorantów,
  • integracja studentów z niepełnosprawnościami z pełnosprawnymi studentami.

W razie zainteresowania należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go do Biura Projektu lub przekazać za pośrednictwem w Kancelarii UMCS, Plac Marii Curie Skłodowskiej 5, z dopiskiem projekt „Dostępny UMCS”.

Nabór trwa do 01.04.2021 r. lub do wyczerpania miejsc.

Kontakt:

p. Anna Jędrzejewska - koordynator projektu
Biuro Projektu – Dom Studencki „Ikar”,
ul. Czwartaków 15, pok. 8, 20-045 Lublin
telefon: +48 81 537 55 32
e-mail: a.jedrzejewska@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    22 marca 2021