Sympozjum legislacyjne

Już niedługo, 18 i 19 maja 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie odbędzie się Sympozjum legislacyjne. Sympozjum legislacyjne to coś więcej niż zwykła konferencja naukowa. Owszem, uczestnicy będą mogli wysłuchać wielu referatów – w tym roku poświęconych mechanizmom zewnętrznego oddziaływania na proces prawodawczy. Sympozjum legislacyjne, to przede wszystkim jednak unikalna w skali kraju płaszczyzna spotkania teoretyków prawa z praktykami. W Sympozjum co roku uczestniczą licznie przedstawiciele Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, Kancelarii Prezydenta PR oraz ministerstw i innych urzędów. Coroczne Sympozjum stało się miejscem spotkań, na których urzędnicy odpowiedzialni za obsługę procesu prawodawczego dzielą się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami, a także dyskutują z naukowcami badającymi proces legislacyjny.

Polska legislacja od lat jest krytykowana i z całą pewnością te krytyczne głosy są często zasłużone. Tym bardziej potrzebne są jednak wydarzenia, na których urzędnicy, nie politycy, zastanawiają się nad mechanizmami udoskonalania procedur prawodawczych. W tym roku uczestnicy Sympozjum będą dyskutowali o efektywności mechanizmów zewnętrznego oddziaływania na proces prawodawczy. Dyskusja rozpocznie się od analizy teoretycznych i ustrojowych podstaw tych mechanizmów, następnie prezentowane będą poszczególne narzędzia, które powinny zapewniać partycypację partnerów społecznych w procesie prawodawczym. Co ważne, organizatorzy znaczną część czasu zarezerwowali dla reprezentantów organizacji pozarządowych, samorządów zawodowych, organizacji pracodawców – którzy przedstawią ich perspektywę udziału w procesie legislacyjnym.

Organizatorzy wierzą, że wymiana doświadczeń, wzajemne wsłuchanie się przez uczestników procesu prawodawczego w ich opinie – powinno pomagać w lepszej organizacji tego procesu. Zmiany w tym zakresie nie są łatwe do osiągnięcia, ale są niezbędne. Sympozjum legislacyjne ma być miejscem wypracowywania nie teoretycznych konstrukcji, ale przede wszystkim możliwych do wdrożenia praktycznych rozwiązań.

 

Program konferencji:

    Aktualności

    Data dodania
    18 maja 2023